is toegevoegd aan je favorieten.

Over de volksverlichting.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C ió6 }

heid , waarin dezelve verfcholen ligt, voor altoos poogt te laten rusten. Gij ziet in waarheid Menschen onder uwen fcepter : dan — gij weet dezelve dus geenzins te beltieren ?

$ $ S»

Dan, dit gefchrift is immers voor edeler wezens , voor wezens, die iets meer , dan enkel fchattingen kennen , voornaamelijk beftemd : — het is immers voor zodanige Vorften beftemd , voor wien de mensch eene wezenlijker waarde bezit, dan die , welke flegts naar gelang deiklinkende munt berekend wordt. Gij immers ftelt 'er uwen hoogmoed in , dat gij de menfchen, op eene menfchelijke wijze beheerscht ; dat gij uit menfchen M e n s c h(e n vormt; dat gij dezelve alles doet worden wat zij in de daad kunnen , en behooren te zijn. Met den dieplïen eerbied en reinften dank, voor hem, die u aan de plaats gefteld heeft, welke gij bekleedt , ge-' voelt gij, dat gij zijn verheven beeld zijt —- zijn beeld dat verlichting rondöm zich

heên