Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIERLIJK MAGNETISMUS. aj

men met deszclfs punt op een der vingers balanceert, indien de perfoon behoorlijk Gemagnetifeerd: is, zal dit eene fnelle rond draaijqnde beweeging van den deegen ten gevolge hebben. De konstgree» met de ring is deeze: dat een Gemagnetifeerd perfoon de ring, hangende aan een draad, in een wijnglas houde, deeze zal dan het uur van den dag, door teegen de zijde van het glas te Haan , onfeilbaar aanwijzen.

Dit is zeeker, dat de door de Heer Mesmer als zijn eigen Hellingen opgegeeven, geenfints de zijne, zijn, en dat dit fyfihema, verre van nieuw te zijn, een oud gevoelen is, hetwelk door de geleerden reeds voor honderd jaaren agter de bank geworpen was.

Wanneer wij tot de oorfpronglijke Hellingen opklimmen , ontmoeten wij niet anders dan van alle bewijs ontblo.ote Hypothefen , waardig der vergeetelheid toegewijd te worden , en die door geen anderen band , dan die van eene verhitte verbecldingskragt , den een aan den ander gehegt. worden.

De middelen , ter flaaving van deeze geneeswijze gebeezigd, zijn dezelfde , die men ter bevestiging van door bezweeringen en tooverïjen veroorzaakte geneezingen heeft aangewend ; deeze heeft men altoos door ondervinding , en het bijbrengen van getuigenisfen getragt te bewijzen, indien c 5 eg-

Sluiten