Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 VERHANDELINGEN over het

mannen, die reeds in de befchouwing der natuur vorderingen gemaakt hebben.

De werking van het IVlagnetismus op bezielde lighaamen kan op tweederlei wijze befchouwd worden; voor eerst, als beilaande in eene geduuren 'e langen tijd aangchoude werking , welke de gelukkige geneezing van veele ziekten tengevolge heeft; cn ten tweede, in deszelfs fnellijk voortgebragte en kortftondige uitwerkfelen op het dierlijk lighaam, en de hierdoor te weege gebragte zigtbaare verfchijnfelen. De Heer Deslon wilde dat de eerstgemelde wijze van werking voornaamelijk, ja bijna alleen, en met uitfluiting der andere, in het werk gefield wierd; de Gecommitteerden waaren egter van een ander gevoelen, om de volgende reegenen:

De meede ziekten hebben hunne zitplaats in ons inwendig Hghaan sgeftel, en bijeen gevoegde ondervinding van verfchcide eeuwen heeft ons de toevallen doen kennen , waardoor wij die van elkarder kunnen onderfcheiden , deeze zelfde ondervinding heeft ons de wijze, op welke wij die behandelen moeten , aan de hand gegeeven. Wat is nu het doelwit der poogingen van den Geneesheer in deeze geneeswijze ? hec is geenfints om zich teegen de natuur te verzetten, en dezelve onder te brengen, het is om haar in haarc werkingen de behulpzaam© fcand te bieden, De Natuur, zege de Vader der

Ge,-

Sluiten