Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OF ZINVAN G. n

De wederkeerende beweeging van het lighaam ftrekt reeds ten bewijze, dat het befluit, van eene fchijnbaare levenloosheid en onbeweeglijkheid tot eene niet aanweezigheid, geheel

valsch is. Eene menigte waarneemingen

daarenboven bevestigen dat de ziel, in deezen fchijnbaaren dood, zeer wel werkzaam zijn kan. Ik zelve heb eene vrouw gekend, die , in een zwaare ziekte vallende, de week daaraan volgende dood fcheen. Reeds was de dag der begraafenis voorhanden; alle haare Vrienden waren bij elkander vergaderd, en men ftond gereed om haar grafwaards te brengen, toen een haarer Vriendinnen, wie het onmooglijk viel zig van haar te kunnen verwijderen, in dit verfchriklijk oogenblik, zig op de geliefde haarer ziele wierp, en, met een vrolijken fchrik, nog eenige ademhaaling bij het gewaande Lijk befpeurde. Weldra werdt de voor dood gehoudene tot zig zelve gebragt. Zij verhaalde, dat zij, offchoon geheel en al van het gebruik haarer zintuigen ontzet, en buiten ftaat, tot de geringfte vrijwillige bewèeging, evenwel alle de gefprekken der aanweezenden, de toebereidzelen tot haare begraafenis, de klagten haarer Vrienden, en het voorleezen haarer lijkgedigten gehoord had, en dat zij zig ten uitterften, maar vrugtloos, bemoeid had, om de een of andere beweeging te maaken, ten einde haare Vrienden een teeken te geeven, dat zij nog leefde. De beroemde Unzcr voert, in zijn' Arts of Geneesheer, meer foortgelijke gevallen aan. Wij betluiten, om kortte E 5 m zjfn,