Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iio {JEDAGTEN VAN Dr. GMELIN,

fcEDACÏEN VAN BEN VERMAARDEN DOCTER GMELIN VAN HEILBRUNN, BETREKLIJK HET MAGNETISMUS.

7 ^u is mii" °og opgehelderdert! nu bevat . net veel meer voorwerpen. Nu ken ik dat Weezen meer van nabij, het welk ieder vezeltje van mijn hghaam, zo wel als het kleinfte dropje mijner vogten doordringt en belevende. _ De zigtbaare werking, door mijne asroraaking op het geftel der zenuwen veroorzaakt, leert mij, dat de zenuwen de voornaamfte geleiders van dat Wezen zijn , het welk het Mechanismus van mijn hghaam bezielt, het tot beweeging roept, en uit . kragt van dezelven de wetten van gemeenfchap, tusfchen faamgeftelde lighaamen, te gemotte ftreeft. Wanneer ik mij de zenuwen voorftelle, als lighaamen, welken met eene, de eledrike zeer gelijke, ftof gelaaden zijn, dan word mij nunne werkingen den invloed der dingen van buiten op hen zeer begrijplijk. Op de ontlaading der zenuwen berust de toeftand van het waaken. Op de laading 0f nietontlaading is de flaap gegrond. De eerfte veroorzaakt flaap met droomen, en de andere zonder droomen. i Geheel en al begrijp ik den inwendigen, vasten faamenhang der dierlijke warmte van den Turgor

Pi*