Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S- 15»

Hoe bij afwezigheid van denzelven te handelen.

Wanneer de Secretaris eenige Vergadering niet kan bijwoonen, zal hij gehouden zijn daar van aan eenen der overige Beftuurderen kennisfe te geeven , en dien te verzoeken om zijnen post Waar te neemen.

$. 16. Boetens.

Op dat alle deze pligten door Beftuurders dies te naauwkeuriger onderhouden mogen worden, zullen dezelven onder zich overeenkomen, wegens de boetens voor elk verzuim door hun te verbeuren.

Sluiten