Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 9 >

ART. III.

Zy moeten hunne eigene Muficq ïnftrumenten gebruiken, en zorgen dat dezelve altyd proper en in order zyn, gelyk ook de Inftrumenten van hunne Discipelen behoorlyk nazien, en hun dezelve zuiver doen onderhouden, op verbeurte van drie Guldens, telkens als contrarie bevonden word.

ART. IV.

Zy zyn gehouden voor hunne Discipelen de nodige Muficq voor tefchry ven, en zal ieder hunner alle Maanden een k twee Marfchen met partyën moeten overbrengen aan het Committé , om daar uit te kiezen en te bepaalen, welke derzeive zullen worden geinftruëert en Geëxecuteerd.

ART. V.

Zy zullen driemaal ter week by^ ordinaire Parade, gelyk ook by alle grofcte Parades moeten Muficeeren, en vVorts zig gedragen zoo als in het zevende Artikel van het ifte Capittel, van dit Reglement gemeld (laat.

In-

Sluiten