Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(5« )

De Poftwagens zullen alle dagen ryden . als 'er twee Paffagiers zyn, of maat één zynde, als die voor twee wil be, talen.

Op THIEL, over Kuilenburg en Buuren, van i Maart tot i Dec. buiten de TolftcegPoort, van voor de Herberg den Engel, alle RIttan- en Donderdagen, des morgens ten 9 uuren precies : retourneerende van daar, over dezelve Steden, des Dingsen Vrydags ; en voords alle Maan- en Donderdagen van THIKL, over Buuren en Kuilenburg, naar Utrecht: keerende van daar, des Dings- en Vrydags, naar Thiel terug.

De Poftwagen vr.n Zwolle op Vingen, vice verfa, rydende , correfpo ideert 'met den op Bileveld aangelegden Poftwagen accuraat,en rydt van Zwolle des Maandags mor•gens ten 7 en Dingsdags morgens ten 6 uurtn naar Lingen, en des Maandags en Vrydags omtrent den middag van Lingen naar Zwolle af; kunnende met deezen Poftwagen Paffagiers, Geld en Goederen zeer fecuur naar Bileveld, Iferrord, Min' den, Hildesheim, Brumwyk, Goslar, Halberjlad, Magdeburg , Leipzig, gantfcli Saxen, Berlyn, gamfch Silefie, Pruifen, Polen, Rusland, als mede naar I/olfiein, MeMcnburg , Pommeren , naar Lipftad, thsfenland, Paderborn , Osnabrug en naar boven in 't Ryk voor een civiel Po^tC a geld

Sluiten