Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 54 5

*t Huwelykslsven van azeMIa's moeder behelst, aan een ftrook van dunne takken vastgehecht, den heuvel afzakken, en zyne ininnaareste leezcn, welke daar de maan vcrdwynt en het dus donkcrer begint te worden, aflcheid van rROsrca netrnt en riet langer durft vertoeven , dewyl zy beducht is dat zy door haaren Vader gernischr zoude worden, akinson en shith de Roovers nndlerwyl door de duisterheid van 't digte Bosch uit het oog veilooren hebbende, komen thans weder ter zeiver plaats , daar zy hen eerst ontdekt hadden, smith weder heen gegaan zynde, blyft akinson zo hy waand alleen, klaagt dus weder over zyn on-

f' eval en word door prosper gehoord, le Edelmoedige Jongeling door zyn k.agt bewogen, fpreekt hem aan, zoekt hein te troosten en toont hem zeer naatiWf keurig de plaats aan, waar eowiN en azemia zig onthouden , het welk ongelukkig door de Matroozen, die Ril nog aan 't rondzoeken waren , gehoord zynde , hen naar de Grot van azemia doet fpoeden , zonder dat akinson of prosper hen gewaar geworden waren, euwim ver-r volgens deeze weg komende, vind paosïer, tot zyne verwondering, met een man hl gefprek, die hy welhaast voor Mlorii akikson erkend , zrch zelve aan hem

Sluiten