Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 66 )

Tweede Bedryf.

Thans verlertd het Tooneel een Kasteel, omringt van zyne gragten en muuren , waar agter de gemeene weg is. Het Kwteel heeft op het dak, aan de binnenkant een plat, waar op men gaan kan, doch zodaanig geplaatst, dat men daarop zynde, door de voorbygangerea niet gezien kan worden*

By het aanbreeken van den dag, verfchvnen richard en flork^tan ten TouTce'e. De ongelukkige Koning tragt den gouverneur re vergeefs te beweegers ora hem 1o< te laaten en beklaagi zig - alleen «elaaten zynde, over de ftren-iheid van Ivn noodlot, door welke gedagtet. by dermasten getroffen word, dat by in eene bonding hlyft, welke de dieplte droefheid te kennen geeft, Midlerwyl kotnf blondel met antonio, welke laatlte welhaast door blondel weggezonden word om iets voor bet ontbyL te koopen. Zo dra hy vertrokken is klimt blondel op den muur. en fpeelt vervolgens weder het bekende Utd richard , door hoop en vreugde en de srootfte verwondering aangedaan, fchynt zig het einde van dit lied' te willen herinneren het welk hy oo\ , wanneer het hem te binnen ge-

Sluiten