Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 17 )

duWe met kinderen. Waar Op j. Repp haar aangreep, werpte haar tegen den dyk, met oogmerk era haar te gebruiken, en heeft met haar, tegen haaren wil en dank, vleefchelyk'geconverfeerd; L. Krantz bleef daar digt by ftaan, en op het Ichreeuwen van de vrouw en haar zeggen, laat my los of op, hy Krantz antwoordde, ik zie geene menfehen. Na dat J. Repp die vrouw dus had verkragt, L. Krantz haar, zo dra zy eenige beweging maakte om op te komen, heeft aangegrepen, om verre gerukt, en Snsgelyks met haar, tegen haaren wil en dank, heeft gepleegd vlecfchelyke converfade, dierhalvcn, zy pleegden geweld en vrouwenkragt op s'Heeren Wegen.

Beide perfconen geraakte in handen der Militaire' Rechtbank, en na dat door hetzelve aan den Bailluw van Middelharnis was aangeboden, en deze Bailluw tegen de Landwet aan, de gevangenen rcfufeerde over te nemen, concludeerde de Auditeur , alzo de zaak by hun geeonfesfeerd was, op fundament van het derde Articul der Militaire Arti* .culbrief, tot condemnatie met de koorde, dat 'er de dood na volgt; de Krygsraad van het cantonnement •van Middelharnis, condemncert by twee afzonder.lyke fententiën, in dato 24 Mey 1796, dat beide deze Misdaadigers met den kogel zullen worden ge.» ftraft, dat 'er de dood na volgt.

Beiden deze ter doodgecondemneerde, vervoegde zich op 27 Mey 1796, by Requeste^ aan de Nationaalc Vergadering, verzoekende abolitie van ftrafbrieven en'inmiddels furcheance der Executie, advouëerende, daarby, dat zy volgends de Wet, by d.e Krygsarticulen bepaald, wegens hunne geJB plcej|.

Sluiten