Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r 8 ]

foon te gclyk gefchied, zal die fom onder dezelve worden verdeeld.

Accordeert met liet Register der Befluiten van de Eerfte Kamer van den 13. Maart 1799.

J. H. F L O H.

Door de Tweede Kamer bekragtigd den 29. Maart J799-

J. D. PASTEUR.

Sluiten