Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 9 >

Districlen of an-

dere Huishou- Getal der Naamen der Gede* delijke verdee. Stemmen. puteerdens. lingen.

Snijdelwijk, Poelijen,

Groenswaard a Stemmen. Geen Gedeputeerden.

enNoordwad-

dinxveen.

,Alphen, Rietveld en Rhij- 5 —■ ■

neveld.

Uit het HoofdDistri ft No. r.

Ludolph Mulder. .. , „ Jacob van Rha/n.

Leiderdorp. 3 Stemmen. ■> Geasfifteer7d met

Gerrit van Rhyn,

Koudekerk. 2

Jan Meyer.

Hoogmade. 1 Djrk Grge„ in ,( Woutm

Ourshoorn en <

Gnephoek. Esfelijkerwou- _

de. 3

Jan Frisfel.

Alkemade. 5 Kom. Jac. van Egmond.

Dirk Staalhof. Rhijnzater- _ Kornelis Ahenes.

woude. 1 Joannes Kiehert.

. . Klaas Pietersz. Bol.

Aalsmeer. a Pieter Kater.

Leimuiden en _ Jan van der Breggen.

Vriezekoop. 2 ' Hend, van Beuzekom.

,p. . fan van Kempen.

Der Aar. 3 ^ ym

A 5 Aar*

Sluiten