Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io )

Voor een Plaats voor in de

Wagen - - - ƒ 2-15-0

Voor een Plaats agter in de

Wagen - - - - 2 - c - o

Voor een Plaits naait de Voerman - - - -2-0-0

Voor Kinderen beneden de agt jaren zal de halve Vragt betaald worden, ten ware om hunnent wil een By-wagen moet worden aangelegd, als wanneer voor dezelve , gelyk voor een volwasfen Perfoon betaalt moet worden. Voor Kinderen beneden de drie jaren en op fchoot zittende, zal geen Vragt gevordert worden. Gedurende de vier winter-maanden , December , January, February en Maart , zal voor ieder Plaats 6 Huivers boven de gemelde Vragtloonen betaalt worden.

XII.

De Pasfagieren onder wegs uit de Wagen moetende gaan, zullen de halve Vragt betalen moeten , zo tot halver wegen ; de geheele Vragt zo verder als halver wegen , en een derde van de Vragt zo minder of korter wegs als halver wegen , met de wagen gereden hebben. Dan aangezien deze Wisfel-wagen is aangelegd van Stad op Stad, zo zullen de Voerlieden niet verpligt zyn, voor dusdane Pasfagieren een By-wagen aan te

leg-

Sluiten