Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ 't geval verhaalden, zo als het gebeurd waj,

dat Gerrit van ons weggelopen was, zonder it dat wij het konden verhinderen.

„ Toen werdt Gerrit ondervraagd, waarom hij „ zo fpoedig van ons weggelopen was: hij ver„ haalde ons, dat hij een groote zwarte hond,

met ■ een groote fpitfe neus, lange ooren, en „ ik weet niet, wat meer nog, gezien hadt, „ welke hond op ons toegefchoten was; — dat „ hij daarop hadt willen terug loopen, naar zijn „ vader, doch niet nauwkeurig lettende op de „ weg, was hij in de gragt gevallen. — Gaarn

zouden wij hem eens uitgelachen hebben, had„ den wij geen medelijden gehad met dien ar., men jongen, war.t hij was van het hoofd tot

de voeten toe niet alleen nat, maar vol mod„ der, en tevens was hij zo onzagt op zijn ééne „ knie gevallen, dat hij niet alleen gaan kon.

„ Wij zagen vervolgends nog eens rond, of wij „ ook iets konden ontdekken, 't welk naar een „ hond geleek; maar na lang zoeken vonden wij „ niets anders, dan een kleine ftruik, die twee „ regt uitftekende takken hadt , die door den ., wind heen en weder beweegd werden. — Dit

was het al, waarvoor Gerrit zo bevreesd ge„ worden was, én 't welk hem eerst veel pijn „ en vervolgends door zijn geheel leven een lam-

» iue

Sluiten