Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 142 )

MOED.-Wi; moeten toch weten, wat het is.

lntusfchen hadt de vader reeds naar hem gezonden. Hij kwam zelf, en fprak in ftil te iets met de ouders.

Ziet gij nu, zeide de moeder, hoe ligt het hadt kunnen gebeuren, dat [gij iets gebruikt hadt, 't welk nog veel fchadelijker voor u geweest ware, dan dit? — Dat is de belooning voor uw fnoepen. Gij' zult dadelijk moeten overgeven : gij hebt een braakmiddel gebruikt.

Spoedig begon het ook te werken, en wel zeer hevig, bijkans zes uuren lang kwelde zich die be'. drogen knaap met hetzelve, en dien en den volgenden dag was hij zo vermoeid, dat hij nauwlijks over de kamer gaan kon. — Deze onfmaakelijke ondervinding en de vermnaningen van zijne ouderen en leermeester bragten Frits eindelijk zo verre, dat hij die fout leerde overwinnen. Menigmaal kwam hij in verzoeking, om aan zijne fnoeplust bot te vieren ; doch doorgaands- gelukte het hem, om er meester over te worden: en nadat hij bij ondervinding hadt geleerd, dat hij zeer wel in ftaat was, om die fout afteleggen, werdt het hem ook oneindig gemakkelijker. — Hij was altijd .verheugd, wanneer het hem gelukte om die begeerlijkheid regen te, ftaan> en te onderdrukken ,

M

Sluiten