Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 143 )

en ffj werdt ontwaar, dat die gene waarlijk beter is, die bet vermogen heeft, om zich zelf iets te ontzeggen.

Ook zijne ouders verkeerden met hem op een geheel anderen voet. Daar zij te vooren alles zorgvuldig voor hem verborgen hadden, vertrouwden zij hem nu alles toe. Wanneer zij, bij voorbeeld, voorheen op reis gingen, dan gaven zij de fleutel van de tuin aan . z;jn jonger broeder , of ftaken denzelven bij zich Thands gaven zij dien aan Frits; en zo werdt hij ook de uitdeeler van fruiten, koek en andere verfnaperingen, daar hij te vooren, offchoon de oudfte zijnde, alles uit handen van zijn broeders of zusters moest ontfangen. —

EEN LEUGENAAR VINDT GELOOF,. ZO LANG MEN HEM NIET KENT; DOCH DAARNA NIET.

Lodewijk liep-eens bij k^ud weder.in het natte gras. Te huis komende klaagde hij over pijn in het jijf. — Zijne moeder gaf hem een paar verwarmende droppels met witte wijn. — Dit hadt de. gewensphte. uitwerking de. pijn ging over*

maar

Sluiten