Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c 15-9 >

armder, lieve Willem, wat zoudt gij beginrerr?' Indien gij dan niets geleerd hebt, dan zou men ut niet eens als winkelknegt , of' kantoorbediend© kunnen gebruiken ; want gij weet, dat ook tot deze bedieningen zekere bekwaamheden nodig: zijn. — Indedaad gij zoudt in zulk een geval ongelukkig zijn.

Zo fprak die braave man meer dan eens tot de kinderen, en wel meer dan te vooren. Of die toevallig was , om daardoor Willem aantefpoorere tot meerder vlijt, dan of er een of ander -van der omftandigheden, waarin de vader dier beide kinderen zich bevondt, htm teroorenwas gekomen, dat kan ik niet met zekerheid- zeggen, Altans eenigen tijd na de dood van die Tante tronen den oudere Heer zeer veele onheilen, zo dat hij van zijn groot vermogen niets meer overhieldt. Zijn toe. vlugt was nu het geld van de overleden Tante», het welk hem ten deele geworden was, doch ook dit reikte niet toe , hij verloor alle zijne bezit* tingen,

't Is mij onmooglijk, om u tfiands alle die otr* Reilen te verhaalen, die dien braaven man troffen»* . en waardoor hij van al het zijne beroofd werdt —«. Ik zal u het een en ander opnoemen Twee febe* pen.waarin hij zeer veel goederen voor eigen rekening hadtdie hem zelf toe behoorjen , ert

waar«

Sluiten