Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *7 )

en deze hadden nooit reden, om zich hierover te beklaagen. —- De man, van een ftiilen werkzaamen inborst , heeft het opzigt over huis en tuin , werkt dagelijks op zijn ambagt , dan in, dan buiten's huis. De vrouw leert Lifette allerleij vrouwelijke kunsten, bezorgt de wasch, heeft het op» zicht over de dienstboden, wanneer de ouders van Lifette van huis zijn. — En dit lieve braave meis-* je leert van haar, helpt haar weerkeerig , en is zeer gelukkig , naardien zij bij zich zelf bewust is, de voornaame oorzaak te zijn, dat deze goede menfchen een zo gelukkig leven leiden,

Doch wij zouden den goeden Frans bijna geheel vergeten. Gij herinnert U nog wel, wat zijne Zuster hem zeide aan de trap, dat, raamlijk, een kleine knaap naar hem vroeg ? Hij giste, dat het 't Zoontje van den Schoenmaaker zijn zou, en hierin bedroog hij zich niet. —- Die goede Schoenmaker was zo vergenoegd over de behandeling, welke hij bij de Ouders van Frans ondergaan hadt, dat hij oogenoliklijk zijn zoon heen zondt — waarom,

denkt gij wel ? 't was, om Frans optezoeken,

en hem te zeggen, dat hij het hem toch niet kwalijk mogt nemen, wanneer hij htm de voorgaande dag wat fterk hadt aangefproken; hij hadt het ze kwaad niet gemeend; en thands was alles vergeten. front die armen knaap ziende, fehooten de traa^

neu

Sluiten