Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 28 )

nen op nieuw in de ooo-pn miu toe «n „ u u g Hij £lnS «»* hem

toe, en zocht hem, door allerlei] liefkozingen, te ve-ekeren , dat het hem hartelijk leed was, ™ g. ten avond hem die flagen te hebben bezorgd. Gaarn wflde h,j we:en , waarmede hij dit kon vergoeden. Die kleine knaap wilde hier niet van hooren,,, die flagen . zeide hij, zijn van overlang » vergeten , hij mogt het flechts niet kwalijk ne„ men, dat zijn vader hem zo ftreng en forsch

m hadt aangefproken." >

_ Na veele vergeeffcbe poogingen, ontdekte hij emdelyk, dat dit knaapje reeds van over lang ge wenseht hadt, een zeker fraai boekje te hebben, waann zeer veele verhaalen ftonden. Frans vroeg marden tnel van dat boek, doch d,t verft0„dt het knaapje „iVt. Eindelijk liet bij hem eenige van die vcrhaaen opzeggen, en zo ontdekte hij, dat het g^bhx's Fabelen waren. - Aanftonds ^

Maarzagt! ik heb vergeten , om u te zeggen dat iW reeds terüond dat knaapje met ziehTm op z,jn kamer, dat Life haare ouders verlatende volgends belofte op haar broeders kamer k^m' dat Frans haar kort de gefchiedems van den voori! gen avond verhaalde, dat zij haaren broeder behulp. zaam was met het knaapje te vraagen, waarmede men hen dtenst doen kon. — Zo ras wistzij ^

dat

Sluiten