Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( io5 )

Grootv. Ja wel; — nu toen ik hier was entftondt er op 't onverwachtst een gerucht, dat er 's nachts een fpook te zien was. Een man, dien ik anders voor een zeer verflandig man hieldt, verzekerde mij, dat zijn broeder , een niet ligt gelovig man, het hem verhaald hadt, en die hadt zelf het fpook gezien. Ik vernam intusfchen naar den ge-

heelen toedragt dier zaak Hij verhaalde mij,

dat zijn broeder, voor eenigé dagen, 'snachts tusfchen elf en twaalf uuren, van de zee naar de ftad gewandeld was, wanneer hem eene vrouwelijke gedaante, in 't wit gekleed, ontmoet was, dragende een kind op den arm. Hij was hierop blijven ftaan, en zij ging daarop met een langzaamen, ftaatlijken tred , naar de ftad. — Ik vroeg hem , waaruit zijn broeder het befluit hadt opgemaakt, dat dit een fpook ware? Hij antwoorde, dat, zo fpoedig hij dit gezien hadt, was hij zodanig ontfteld, dat er geen lid aan zijn geheele lichaam ftil geftaan hadt. Zo veel kon hij zich herinneren, dat zij zeer veel overeenkomst hadt met eene jonge vrouw, doch die hij mij niet noemen wilde. Ras echter wierd ik gewaar, wie deze jonge vrouw zijn zou. Eenige weeken te vooren was er in dien omtrek een jong meisje verdronken, en dus geloofde elk onverflandlge, (en foortgelijken zijn er veele) dat dit fpook zeker de geest van dat verG 5 dron-

Sluiten