Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE AFDEELING. over de Godsdienst.

geen Godsdienst is,ee^_olf hi= vooreen kor" de vertoon'ng van eenWat maakt, ver-

«oeverzoo wez '«g»^ een MMj.

behooren te zorgen , dat er gccu « fpreuken: van

GoHdS e fpreekenzonder licht, i^£|fdi Wii weten dat het Opperwezen volmaakt is, maar Ta weten wij buiten dat, hoe verre wi] ook ge.

helaas ' deze zekere kennis verkregen . dat wij wettn: wat moet men dao verwachten van Geestelijken, daar mets in zit als da* *J ™J£ fchenhaaters cn weetnieten van de menicnen

mfndïn?gU begeert te weten hoe groot uw begrip

(O Daar zijn dweepers, die met amlers tahen als haar «edemensen verwerpen en tchelden.

A 3

Sluiten