Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. 13

en geen mensen zijn geheim ontdekken zoude. Dan, hiermede was ik bij iange niet te vreden, — offchoon ik de Goudmakerij altoos voor bedrog en dwaasheid gehouden had, zo wilde ik nogthans eerst grooter en meer proeven zien, en alsdan het geheim zelf bezitten. Ik deed korte flappen, en wilde eene proef op de eerfte wijze gemaakt hebben. Staal was hiertoe terftond bereidvaerdig, en de aanftalten werden getroffen. Het Koper wierdt door mij en mijnen werkman, op de bovengemelde wijze, vervaerdigt, en eindelijk, toen dit gereed was, gaf staal mij de nodige hoeveelheid poeder, met de Tinctuur bevochtigd, om het zelve op het vloeibaare Koper te doen. Dit gefchiedde, en wel alles in tegenwoordigheid van staal. Het Koper, toen het „tot fmelten inde kroes wierdt gedaan, was 10 mark, 7 lood, en nadat het poeder er bijgedaan, en de kroes uitgegoten was, beliep het gewigt op 14 mark, 8i lood. Er was ondertusfehen niets, dan het bovengemelde Koper en het poeder, welk laatfte Hechts io* lood bedroeg, in de kroes geweest; en nogthans was de zwaarte zo aanmerklijk

ver-

Sluiten