Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(*)

By de Regimeriten Dragonders, als drie of vier Escadrons te zamen exerceeren, zal; in het eerfte Gelid , één Wachtmeefter, één Vaandrig met de Guitton , en één Wachtmeefter; en in het tweede, drie Wachtmeefters ftaan; als twee Escadrons te zaamen exerceeren, in het eerfte Gelid, één Wachtmeefter, één Vaandrig met de Guidon, en één Wachtmeester ; en in het tweede, één Corporaal met het Geweer hoog in den rechter Arm , en twee Wachtmeefters; zullende by één Escadron, het Standaert Pelotton van een Regiment Dragonders zyn, zoo als omtrent de Cavallerie voorgefenreeven is

Wyders zal fraargekomen worden hetgeene byArt. i. van de veranderingen, gemaakt in het Exercitie Reglement van de Infanterie van den 4 February 1771, voorgefchreeven is.

Art. II. Van het formeer en van een Battaillon in Battaille.

Wanneer het Battaillon geladen heeft, en de Geleederen opgeflooten zyn, word gecommandeertFormeerd U in Battaille, en dan Marfch; op welk Commando de rechter Vleugel drie paffen rechts, en de derde en vierde Divifie drie paffen links in Front doet met de flancque Marfch; daar op word Halt gecommandeert, waar op de Cornets of Vaandrigs, en Wachtmeefters, die het Standaert Pelótton tormeeren, inrukken.

By de Regimenten Cavallerie en Dragonders, zullen altoos één Wachtmeefter per Escadron gegeeven worden, om de Standaerten of Guidon te dekken; en zal, wanneer vier Escadrons te zaamen exerceeren, het Battaillon in acht Pelottons worden afgedeeir; en zullen van de twaalf overfchietende Wachtmeefters . negen in het voorfte Gelid, acht aan de rechter Vleugels der Pelottons, en één aan den linker v leugel van het achtfte Pelotton ., één achter het vierde, en één achter 'het achtfte Pelotton geplaatft worden.

By

Sluiten