Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 5 >

• ouderdom , het benoodigde der geneugten*,

'waarvan haare moeder haar, onophoudelyk , de vermaaken vergroot had , door haar een

l voorbeeld te toonen, ondervindende, zo lastig maaken, de füifelingen, door welke mea niet ophield, eene, noch onlchuldige, ziel te betooveren, gaaven haar aanverfchrikkelyke

iftryden over; die ftem der eer, die de natuur in ons gelegd heeft, deed zich, midden onder het geraas en de verwarring haarer gedagten, maar zeer zwak, hooren. Johanna

i wilde tegenfcand bieden. Hoe kon zy dat alleen tegen twee wanfchepzels, van welke de happigheid des eenen , en de onkuisheid des

:anderen haar bederf gezwooren hadden? Het laatfte middel, daar men zich van bediende, was onfeilbaar , en Johanna bezweek. De Valois is, zedert verfcheidene eeuwen,

1 het middenpunt van het bygeloof geweest. De Regeeringen van Karei den VIII. en Lo-

idewyk den XII, zyn het ongelukkig tydbe-

. ftek, dat de vertooningen der geheimen, der zedelesfttt, der klugten, en, bovenal, der B 2 . iul-