Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< io >

Zitting, zonder dat men zich van alle de toezienders wel verzekerd had, en die voorzorg kwam noch by den toverfchrik boven de beguichelingen der heimelyke listen by. Meer, dan eenen keer, hebben kruistekenen eene vergadering verdreeven, of afgebrooken, om dat die godsdienstige daad in de geenen, die iet deeden , of het berouw, van in die heiïigfchendingen deel genoomen te hebben, of eenen uitdruklyken tegenftand aan alle de be« handelingen, die de godsdiénst, of zeeden, kwetzen kon, bewysde. Dan fcheidde men deze zitting met overhaasting, op dat verdachte perzoonen geene kennis, hoegenaamd, der verborgenheeden der ongeregtigheid , die men zich voorftelde, daar te voleinden, kreegen. (6)

Het is tot die verborgenheden, dat Johanna door haare moeder gebragt wierd ; het is daar, dat het voorbeeld der misdaad , des fchrik, de vreemdheid van het i'ehouwfpel, de vrees, het oproer der gefleepene zinnen, haaren gantfehen ondergang, door toneelen

van