Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 45 >

(?) Ontwaard men hier niet eene regelregte gelykvormigheid tusfchen die onthaalen der toovenaars, en ik zeg niet die broederlyke gastmaalen, die de terroristen, in i?93' °P de ftraaten hadden asngerigt, maar hunne byzondere en nagt-feesten , waarvan de gefehiedenis, teneenigen tyd, in het ligt zal koomen. Het veld is ruim.

(8) Ik zou my fchjamen, die vuile afbeeldingen te befchryven, byaldien ik niet ver» pligt was, de waarheid der gefehiedenis te volgen, en de kragt der woorden en beeldienisfen te gebruiken, om de misdaaden haatlyker te maaken. Waarom zou men niet moogen gelooven, dat die pngebondenheeden waar zyn, terwyl de afgevaardigde van Artigoyte door F er et befchuldigt is geweest, in de zitting der nationaale Vergadering , van 13 Prairial • 1795, van zich , geheel naakt, aan al het volk van Auch vertoond te hebben.

(9) Het was, daaienbooven, een, door de toovenaars zelve, ei kende grondreegel?

dat