Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< ?i >

maar, zie daar, elk zyn zin. Ik, ik lees niet .... Thierry ga heen. . . .

de Begunstigde enz.

Wy zullen, ten minden, het artykel: geld: leezen: het is het meesterltuk van den ridder van Jaucourt.

pE Kooning.

Ach! Ach! raad hy aan myne onderdanen, er geen gcbrv:ik van ie maken? ons lot zou beier zyn, en myn CanfeÜer zou er in het geheel niet moeilyk over zyn. Gy zelve marquifin , gy zoud er u zeer wel by bevindem % uiei waar?

de Begunstigde enz.

Altyd geestig, Vorst: daaraan kent men u . • . . altyd boertig! maar leezen, leezen wy.

de Kooning.

Och! by alle duivels, gy zult dat nooit F 3