Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 9

elvira (by zich zelvenJ) Ha! dan — doch'fchuifel flegts giftige worm!

valverde.

Aan den anderen kant daarentegen ziet gy Valverde, nu zekerlyk nog maar Geheimfchryver, doch wel ras mogelyk Kanzelier, Elvira, zyne Vriendin.

elvira;

Onbefchaamde!

valverde.

Gy treedt den bloem, dien gy plukken kunt, om eener vruchts wille, die u te hoog hangt. Geloof my, zolang deeze Alonzo de Molina den vyahd in onze kunften onderwyst, zolang zal ook Pizarro kaf voor koorn dorfchen.

elvira.

En zolang deeze Pizarro myn gunst verdiént, zullen geene treekejS in flaat zyn my van hem te fcheiden. Keert het fortuin hem den rug, dan reikt Elvira hem de hand.

valverde.

Het berouw hinkt, doch achterhaalt echter den dwaas. — Stil! Ik hoor zyn ftem,

elvira.

Schielyk een eerlyk gezicht, afgerichte huichelaar !

AS

TiVEE-

Sluiten