Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. l?

ren ftryd tusfchen menfchelykheid en vaderlandsliefde te kampen heeft.

almazro.

Uw hart pleit voor uwen kweekeling.

las casas.

Ja, hy is myn kweekeling, en ik ben trotsch op hem.

almazro.

Genoeg! Hy zal ons lceren kennen!

pizarro.

De macht van den vyand wast aan, de landftreek is ons onbekend, het gebrek wordt van dag tot dag grooter, en al het draalen verllapt den moed. Het eenigfte middel tegen alle deeze dreigende gevaaren is een veldflag

allen, (buiten Las Cafas.~)

Een veldflag! Een veldflag!

las casas.

Welk een vreesfelyke weergalm! Een veldflag? tegen wien ? tegen een Koning, die nog voor weinig dagen u de hand van vriendfehap bood, tegen een volk, dat met een' vrolyk hart zyne velden bebouwt, en in zuivere onfchuld der zeden den Schepper van het Geheel-Al naar zyne wyze eert en dient?

valverde.

Een Heidenfche Koning, die de Zon offert, en die door het zwaard moet verdelgd worden!

B las

Sluiten