Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iö DE DOOD VAN ROLLA.

ALMAZRO.

Dood ieder Peruaan , gewapend of ongewapen, dat is het zelfde!

GONZALO.

De vrouwen en kinderen moet men verfchoonen.

I ALMAZRO*

Het ware beter het gantfche gebroed op eenmaal uitteroeijen.

VALVERDE.

Ter eere van het geloof!

LAS CASAS,

Laster niet!

ALMAZRO.

Wy hebben lang genoeg aan deeze kusten leeggelopen.

LAS CASAS.

En moorden noemt gy werken?

ALMAZRO.

Ik heb tot nog roe geene vruchten gezien va* de groote kosten, die wy verfpild hebben.

PIZARRO.

Wy lyden gebrek, en de foldaaten morren.

GONZALO.

Terwyl Alonzo in weelde met ons fpot.

PIZARRO.

Verraderlyke jongen!

LAS CASAS.

Ik gevoel aan myn hart, dat Alonzo een zwaa.-

ren

Sluiten