Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPE I."W33 TWEEDE BEDRYF.

Het Peruaanfche Leger, digt by een dorp, waarvan eentge huizen in *t verfchict zichtbaar zyn* Op het midden van het tooneel is een altaar geplaatst. Op den achtergrond een heuvelt op welken een boom ftaat.

EERSTE TOONEEL.

cora. alonzo

cora zit op een bank van zooden, met eeti kind op haar fchoot. alonzo ftaat voor haar, en ziet met een inwendige verrukking op haar neder.

cora ziet met een minzaam lachje nu eens op Alonzo, dan weder op het kind.

Lieve Alonzo! hy gelykt op u.

alonzo.

Neen, op u.

cora.

Ach! laat my toch dit ftreelend denkbeeld! -

alonzo.

Heeft hy geen zwarte hairen?

cora.

ja, maar ook blaauwe oogeu.

Q alon-

Sluiten