Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL 9?

ALONZO.

Als Las Cafas onder hen is, ja. Zo niet, dan fean ik myne woorden wel befpaaren.

PIZARRO.

Dat toch de onbezonnenheid zich zo gaarne op de dwaasheid van anderen beroept!

ALONZOi

Is Las Cafas een dwaas ? O verfchoon my dan toch met uwe wysheid! en gy, heilige God! laat my fterven in de dwaasheid van Las Cafas!

PIZARRO.

Gy zyt het doel mver wenfehen naderby» dafl gy wel denkts

ALONZO.

Meent gy my te verfchrikken?

PIZARRO

Als Las Cafas hier op myn plaats zat, wat zoudt gy hem zeggen?

ALONZO.

Aan zyn hand zou ik de velden van Quito dooi» kruizen. Dan zou ik hem zeggen: Zie hoe alles groent en bloeit, hoe hier het pïoegyzer de onbebouwde velden opdelft, en daar het veelbelovend zaad een ryke oogst doet verwachten, dat is myn werk; zie hoe het gulle vergenoegen op : ieders gelaat ons aanlacht, daar gerechtigheid en milddadigheid barbaarfche wetten verdelgde, dat al|es is myn werk; zie hoe hier en daar reeds G d«

Sluiten