Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL* \t,f

en onbefproken van zeden. Als gy eens Wist* hoe deeze huichelaar myne onfchuJd bedrogen, hoe hy myn geloof aan de deugd langzamerhand ondermynd, hoe hy my van trap tot trap in den diepiten afgrond der ondeugd galton heeft, gjf zoudt my betreuren.

tlOLLA.

Ik betreur u.

E LVIRA.

Een verzachtende droppel In dert gloed van myn geweeten. Vaarwel! — en —gy reeds,leevend Verdoemde! Zondig er maar vry op af! Zondig maar! Ha! Wy zullen eikanderen ras wederzien! De folteringen, die gy voor my uitdenkt, veracht ik. Myn verheven wü zweeft Iteeds voor my. Het noodlot belette my groot te leeven, dgch groot te fterven kan hft tny niet beletten. (Zy gaat heen!)

VEERTIENDE T 0 O N E £ L

PIZARRO. ROLLA. ROLLA.

Ik Zou niet gaarne in uw plaats Willen zyri.

PIZARRO.

Maar nu, verklaar my het dubbelde Wonder U hier te zien, en wel als myn Befehtringod.

Ü 3 XOL"

Sluiten