Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 33

Zoen tuflchen Groningen, en de Hillings in Hum* fterland.

Sommierlyk by U. Emm. ld.

1388.

Ordonnantie van Borg. en Raad, dat, endevrou, en de kinderen na het egtlchap gewonnen, borgers zyn, indien de man borger was. In bet Stadsboek l. 6. §. 2. De Nieuwe Landregten van Vredewolt.

By de Sociëteit P. E. J. P; zie ook Halfemtt l. c.p. 427.

1389.

Verbond tuflchen 't Aduarder Convent, en de* Stad Groningen.

In de Stads Archiv. O. 2. 4. Ommel. Archiv. doos B. no. 1, ïdfinga l. c. p. 445.

1390.

Brief, waarby Vroii Auka overdraagt dimidieta* tem arae, in Eppingahuftere Hammerke. By de Heeren Driejjen in H. S. Vidimus der brief, de jurisdictione Eccleflaftica in Groningen, Gho, en Wokregt, deao. 1380, In de Stads Archiv. A. 1. 17.

I39I-

Overeenkomst tuflchen Reiderland, en het 01dampt, over den afloop der wateren. Gecit. by U. Emm. I. 15, p. 222,

E Zoen.

Sluiten