Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 355 >

uitheemfche boeken, zelfs de nieuwspapieren inkluis, aan eene wreede Inquifitie ie onderwerpen ? Zegt nietTAciïus, dat werken van vernuft, en heekeldichten zo veel te gretiger gezocht, en gelezen worden, naar mate men de Schrijvers vervolgt? Regende het nietpasquillenonder de regeering van Keizer tiberius ? toen heel Romen van aanbrengers krielde? toen de fchrandereSchrijver crkmutius cordus door de vervolging van den bloeddorstis;en Keizer, en zijnen flaaffchen Senaat gedwongen wierdt, zich zei ven tedooden, om ten minften zijne nalaatenfchap voor zijne kinderen te behouden; en dat enkel omdat hij eenige fcherpe trekken tegen den heerschzuchtigen Staatdienaar sejanus had durven uiten, die naderhand evenwel zijne langverdiende ftraf niet ontduiken kon ? Zoude men door Verdraagzaamheid niet veel meer gewonnen hebben ? bewijst dit niét het edel, het nooit volprezen gedrag van Keizer THEonosins? toen men hem een lihel voorleide, waarin die Monarch op eene verregaande wijs gehoond was; gaf hij dit waarlijk Keizerlijk antwoord: ,: zo die man dat gefchreven heeft uit dartelheid; dan verdient hij onze verachting; heeft hij hetgedaan uit onnoozelheid, en onkunde; zo verdient hij medelijden; en heeft hij het gedaan uit vuile kwaadaartigheid; dan vergeef ik hem:" Wat zegt Gij, mijn Heer vraag al? werd de Schrijver van dat fchandblad , door deeze edelmoedige Verdraagzaamheid, niet meer vernederd, zoowel in zijne eigen oogen, als voor het Publiek, dan hij door vervolging zoude geworden zijn ? al ware hij zelfs met de dood geftraft? zoude men in dat geval zijne Schriften niet ijverig gezocht, en vermenigvuldigd hebben ? zouden andere heekeldichters niet een foort van wraaklust gevonden hebben, met nieuwe libellen, op den naam van den gedooden, onder 't volk te verfpreiden? — Dan, wie kon laag genoeg denken, om libellen te fehrijven? daar één theodosius heerschte? ——■>

Begreep het de Groote frederik niet ook zóó ? toea hij zig vergenoegde aan den vermaarden voltaire (die niet ontzien hadt zijnen Koninglijken Weldoener op de fchamperfte wijs door te haaien; ) deeze korte, maar zaakelijke woorden te fehrijven? ,, Voltaide! ik waardeer KW vernuft; maar ik verfoei uw hartt" — Is bet dan X x z wei

Sluiten