Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C -397 )~

niet beflischt zijn ? Hoe zoude het een of ander een gedeelte van het Euangelie — dat is van eene blijde en zaligende verkondiging van Gods wil — kunnen wezen , 't welk de menfehen twis'tzuehtïg , wreed , liefdeloos en vervolgziek maakt ?

Eindelijk ; alles, wat geene daadelijke en blijkbaare nuttigheid behelst; wat noch tot verbetering en veredeling , noch . tot gelukzaligheid der menfehen dient, behoort gewis nimmer tot den Godsdienst.

De Godsdienst is in alle opzichten eene leer van gelukzaligheid , en als zodanige behoort zij ook door ieder te kunnen erkend worden. Dezen roetfteen van de egtheid en godlijkheid der waarheden van den Godsdienst heeft Christus zelf aan ons nagelaten.

Zie daar, mijn' Dochter , eenige voorfchriften, die ik oordeele, dat voor u, in alle gevallen, toereikende zijn zullen , om dat gene, welk in den Godsdienst door menfehen ingevoerd en daarom faalbaar is , behoorlijk aftezonderen van 't gene in denzelven waar en goddelijk is. En, indien gij al, tegen verwachting, dezen raad nu of dan niet voldoende mogt vinden, dan beyele ik u een gefchrift , welk door eene uwer eigen Kunne gefchreeven is, en ten titel voert : Lettres fur la religiën esfentielle a Chomme ; een boek , waaraan ik zelf in mijne jeugd het voor mij zeker geleide omtrend godsdienftige en godgeleerde waarheden te danken heb; waarbij wij ook nog voor onze Nederlandfche Lezeresfen voegen een uitmuntend Stukje, uit het Engelsch vertaald,• waarvan de titel is: De Godsdienst der Vrouwen , of een C c 4 Brief

Sluiten