Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I V.

OVER DE

BELETZELEN

VAN HET

MAATSCHAPPELIJK GELUK, (Vervolg van D. II. bladz. 04.)

I\en ander gebrek, welk onder de redenen, waarom een Volk minder gelukkig is, dan het waarlijk zoude kunnen zijn, mede in aanmerking komt, is eene overmaatige Neiging tot Bevrediging van zinnelijke geneuchten.

Een goed Burger is eenvoudig en rein in zijne zaden , arbeidzaam en getrouw in zijn beroep, en aan zijne Overheid gehoorzaam; hij houdt goede orde in zijn huis; bemint zijne Echtgenoote en Kinders; zorgt voor derzelver waaren en toekomenden welftand; fchat de vreugde van het huifelijke leeven hoog, en waardeert dezelve boven alles, dewijl hij zich, in den fchoot der Zijnen, het allergelukkigst bevindt. Gezondheid, fterkte, en fierheid, de gezellinnen van

een

een.

Sluiten