Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X.

de

EDELMOEDIGE MEDEDINGERS.

( Anecdote.)

Wanneer de Graaf de Maurepas, bij het atiterven van de Clugnij, den Heer N £ c k e r tot Minister der Finantien voorfloeg, ontftond 'er tuifchen den laatften , en den Heer de Taboureau , een eerwaardig gefchil. Deze verzogt, van dien post ontheven te blijven , onder voorgeven, dat zijn doorzicht in het ftuk der Finantien niet groot genoeg ware , en floeg ten dien einde den Heer Necker voor. Deze laattle verklaarde, dat hij zich zei ven onbevoegd, en niemand bekwaamer kende , dan den Heer de Taboureau. De zaak bleef dus eenigen tijd hangen, totdat de Koning dezelve befliste, door den laatstgenoemden tot Generaal Controleur , en Necker tot Staatsraad en Opp-'rften Beftuurèr der Finantien aanteftellcn , met bijvoeging van deze woorden. „ Mijne Heeren , ik moet,U beiden, dezen post bevelen — mijn Volk verlangt het — en Gij kunt het heil van Frankryk niet vvederftreevan!"

F 4 XI.

Sluiten