Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI.

LAATSTE BRIEF

van

JOHANNA GRAIJ,

aan haaren echtgenoot,

M ij lord GUILFORD DTJDLEIJ.

JYfn' Gu,i.roRD! neen: om hart moet in zijn treffend lijden,

Moe wrang 't ens beiden vall', een jongst vaar™, vermijden.

Cij kent mijn' tederheid , rarapfpoedig Echtgenoot!

Zij eindt op geen fchavot _ zij overwint den dood!

Dan, in dit plechtig uur _ aan de oever van ons leeven,

Moet gij geen aiïcheidskusch aan ui* Weerhelft geeven:'

Dit fchciden Vaar voor U - voor Mij _ flechts dubble fmart:

Natuur behoudt haar recht op elk gevoelvol hart:

Haar kreet, als gij mij zaagt, zou onze ziel doorbooren;

Zij zon ons al ons wee - niet onzen plicht doen hooren;

Ja, ligt ontzonk de moed Johanna op \ fchavot,

Als zij ü, nog eens, groette, en naardacht op uw lot! _

Neen.

Sluiten