Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 149 )—

men bereekent derzelver getal in deze Volkplanting wel op 30,000; wordende deze Slaaven alhier door de Compagnie-fchepen van Batavia en Ceiion aangebragt; zomtijds, gaat ook eene der Compagnie -hoekers ten handel van Slaaven naar Madagasear; veele Slaaven worden ook aldaar aangebragt door fchepen van vreemde Natiën, en, tot nadeel van de Compagnie en haare Officieren, aan de Ingezetenen verhandeld.

Ten platten Lande zijn, behalve de Hoofdplaats, ook verfcheide Dorpen of Buurten, waarvan eenigen door één' Predikant gezamenlijk worden bediend. Draken ft eijn, Stelknbosch, Swartland, en Waveren, hebben, ieder, hunnen Predikant. Nieuw Rochefort; of de Franfche Hoek, eene plaats, alwaar zich Franfche Emigranten, in de vorige eeuw, hebben nedergezet , plagt door een' Franfchen Predikant gefücht te worden. De Buurten de Paart, 't Roode Zand, en Swellendam, zijn , zo ver ik weet, geenszins van Predikanten voorzien.

Het Klimaat is zeer gematigd; de maanden Maij, Junij, Julij, en Augustus, zijn de Wintermaanden; dan daalt de Thermometer van Fahrenheit alhier wel tot 50 graden; dan ftormt het veeltijds uit het Noordwesten, welke wind, zomtijds, zoo geweldig op de Reede in de Tafelbaai ftaat, dat geen fchip het aldaar vóór zijne ankers kan houden; waarom de Compagnie, door fchaade geleerd, bevolen heeft, dat alle aankomende fchepen, van den 16icn Maij tot den ióden Augustus, moeten ankeren, in de Baai Fals, 3 mijlen Oostwaards van de Kaap gelegen. Deze K 3 Noord-

Sluiten