Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naamliik, wanneer Europetfche Natiën met elkander In de Indien oorlogen , en groote oorlogsvlooten en transportfehepen deze Reede komen bezoeken.

Het Land is, tot eene groote uitgeftrektheid, zelfs tot tusfchen de 28 en 29 graden, reeds door Europeaaven bewoond; de gezonde luchtftreek, de eenvoudige en onfchuldige leevenswijs ten platten Lande bevordert zeer de bevolking ; men vindt weinige huishoudingen, of ze zijn met een aantal van kinderen voorzien; niemand behoeft ook, aldaar, met zijne kinderen verlegen te zijn; jong zijnde, helpen zij hunne ouders in het daaglijksch werk, en, in vervolg van tijd, huuwen zij aan eikanderen, ontginnen eene nieuwe plek grond, bebouwen hetzelve, en hebben hun daaglijksch brood.

Het getal der Blanke Bewooners is nog niet zeker bekend, naardien dezelven wijd en zijd, wel 1 » 200 mijlen landwaards in, verfpreid zijn; dan, door midmel der jaarlijkfche wapenfehouwing aan de Hoofdftad der Kaap, fchat men het getal der weerbaare mannen op <Jooo, allen niet flechts in ftaat, om het geweer te dragen, maar, door de daaglijkfche jagt, zoo wel in het fchieten geoefend, dat een vogel zeer zelden hun fchot ontvliegt.

Naar maate van de groote uitgeftrektheid des lands, is het nog al te weinig bevolkt; duizende van menfchen konden hier, door hunnen arbeid, een genoegzaam beftaan vinden. De Landlieden hebben meest Slaaven, of gebruiken ook wel de Hottentotten in hunnen dienst tot het akkerwerk; de Stadbewoonet» gebruiken voor Knegts en Meiden mede Slaaven;

men

Sluiten