Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—C 323 )

mms vleeschlijke Zoonen , of de Kinderen van eenen Huron ; doch eene enkele omftandigheid ,dat wij Ouders maar zoo fterk, als Adam, of zoo hard , als de Hurons, niet zijn , maakt hier eene ontzaglijke verandering ; ja wij zouden het zwakke Kind van zwakke Ouderen om hals brengen , als wij het maar zoo wilden behandelen, gelijk de fterke Boer met zijnen forfchen jongen doet.

Dan, dit daar gelaten: dit is zeker, dat 'er in de opvoeding onzer Kinderen veel te veel weeklijkheid plaats heeft , welke men verbannen moet, zullen de Kinderen ooit fterk , gehard en gezond worden; en welke men verbannen kan, zonder hunne gezondheid te krenken. Men draagt b. v. de kleenen nog, wanneer zij al lang alleen kunnen lopen ; men gewent hen aan de Koflij , en andere warme dranken , daar zij veel gezonder bij koud water zouden blijven ; men fluit ze in eene dampige kamer op , en bewaart ze voor het minfte togtje , daar de frisfche lucht hun heilzaam element is ; men wikkelt ze diep ïn verhittende , warmgemaakte donsbedden, terwijl ze op eenen matras veel minder van menigvuldige zwakheden zouden weten ; men flopt ze digt in dikke kleederen , fchoon ze zich veel vrijer konden bewegen in een luchtig gewaad : mén houdt' ze in huis, als het weer wat ongunftig is, zij mogten verkouden worden , en zij worden het 'er juist des te eerder om. ent, enz,

Zijt

Sluiten