Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C IS2 )-

Mng der natu«i' ftaat is , 3i,e fetv,, J voorzorgen te verijdelen, 2aI ik n p ^

™aakt fchepzel van o^l z iJ?T ' t welk ,1^.. j maanden drnet, 1

^^^^

—^ ope-

^oer, die haare

^dekken. Ik zag «, „„„ " ^ Pannen over elkander waren Schoven;hoe de £ ;;rm aIgeh"' '«>•" gebogen,en in die ric g

~ onrdenbalsgeCr^^ rmreed; voor de geboorte geworgd. Zidderc Gij ni™C -ooren dier helfche daad? - Hetzelfde gef iel n «usfc en van onkundige jonge Moede s e ee evanh r]igchaamj waar hec jonge fche^ «1 rust, un modezucht, te fterk zamenperfeu, 0f anders, door onvoorzichtigheid en drift, ,„ a, te hev,ge

naTerhZ gen; " "tMd' ^ naderhand ter waereld, dan heet het: de Moe!

der heeft van een wanftalcig mensch gefchr/kt; haa-

;:mtktrdii^eefthaarKind - °~

Ik voor mij geloove in het geheel niet, dat eene ontfteide verbeelding der Moeder vreemde deelen van «'eren , «f meer deelen , dan tot het Kind behoo-

ren,

Sluiten