is toegevoegd aan uw favorieten.

De vryheid, toneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' ( «4 )

Spreekt van haar billijkheid, haar zagtheid en haar goedheid!

Burgerstaat. Maar fterker fpreekt haar dolk, van wraakzugt en verwoedheid!

Afgezant. Dit was het eenigfte, dat haar nog pverfchoot!

V r ij H e I D.

Dagt zij mijn redding dan te vinden in mijn dood?

Afgezant. Zij dagt (het Vaderland van allen kwaad te ontheffen , Door in uw hart de bron van al dat kwaad te treffen! Het recht verfchafte 't ftaal!

,y R IJ B E I D.

't Verfchaft mij een Schavot, Waarop de Moordenaar zal fidd'ren voor zijn lot!

Afgezant. Zal 's Burgers ijver voor het wettige vermoogen , Van zijn Vorstin dus wreed?— Ach! open eindlijk de oogen, Verfmaad haar goedheid niet,

V R IJ H E I P.

Zo doodlijk voor het hart, Dat flaavernij verfoeit en Dwingelanden tart.

Doen