is toegevoegd aan uw favorieten.

Mijn tijd winst.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

218 R B P ü B L 1 E K E N,

van een volk zijn ontwerp fchikken moet, naar de lotgevallen van andere Staaten ; begaf zig naar Creta , alwaar de wjze minos, zijne geftrenge wet-en had ingevoerd, daar leerde hij , dat de Vorst zo wel moet ondergelchikt zijn aan de wetten , als het volk onderworpen is aan den Vorst , welke niet anders dan de vader en befchermer van het

volk moet weezen : . dit waren zijne

gronden voor eene befchaafde Monarchie. —LlJCUBGüs reisde vervolgens naar Egi/pten , en liet zig aldaar onderwijzen in de regelen der wis- ftaat- bouw- en geneeskunde , hij bemerkte in dit door de natuur en den Nijl begunftigd land , verscheidene misbruiken door de geestelijkheid inge« voerd , en leerde daar door , dat het gevaarlijk is , deeze^met invloed op de menigte gewapende mannen buiten hunnen kring te doen treeden , en hij droeg wel zorg om vervolgends jn Sparta de tetnpelchooren van de raadsvergaderingen te verwijderen.

lijgurgus begaf zig wijders wederom Haar Azie en verzamelde hier en daar de verfpreidde (lukken van de werken van homerus, van eenen dichter die de zeden \éer Grieken,