is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe post van den Neder-Rhyn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4*« ')

f«hen beidca ftaat welken titul, of bedriegers of Wilden van Europa hun best toekomt.

Dimocritüs legchinde,

Een Monsjeur Pin met zijne zaamgezwoornen zullen nu bedagt zijn, om de rust van Europa voor het toekomende te verzekeren! zeg eens, broêr! Kan er wel

iets beters bedagt worden, dan dat aan eene bende beur-, zefnijders het toeverzicht voor de veiligheid van kramers op eene kermis word toevertrouwd!

Heraclitus Jchreijênde.

Ach! dat de Goden ons befchermen! wie zijn de

oorzaaken geweest, dat de rust niet alleen van dit wacreld gedeelte maar ook van andere deerlijk gefchokt en verwoest is, wie anders dan de Groot-Brittannifche regeering? heeft deeze niet de reeds te lang getrapte

Noorc-Americaanen als gedwongen , om de aan hun gezonden Thee op de knevelagtigfte voorwaarden in zee te

doen werpen ? is d;t niet het eerfte fprankje geweest,

waar uit die ijslijke oorlogsvlammen zijn ontftaan, die lot nog toe zoo jammerlijk woeden? —- en zulke monfters durven zich nog als rustherjielders van Europa voordoen! Hemel!

Democritus lagchende.

Men moet zich door lagchen de lever kwetzen, als men nagaat, dat deeze zoogenaamde voorftanders van de rust van Europa zelfs de rust van het klein doch vreedzaam Nederland aan deezelfs inwooners, hunne zoogenaamde Bondgenooten misgunden, hen zoodaanig plunderden, dat de ergfte Tartaarfche roovers in dat kunstje maar eerstgebooren kinderen bij hen waren; en toen die arme Nederlanders zich beklaagden, verklaarden dicSn'tJche bondgenooten hen den oorlog, om dat zij zich door hun, tot herftelling der rust van Europa, niet tot op het hernbd wilden laten uitfchudden. — Neem niet kwalijk, broerlief! dat ik mijn buik moet vasthouden van lagchen, over aulke minifteriaale kwakzalverij.

Heraclitus Jchreijênde.

Lach zoo veel gij wilt, gij zijt een fpotter t ik

voor mij vervloek het uur mijner geboorte, dat'ik thans

op