is toegevoegd aan uw favorieten.

Naemwijzer, waer in gevonden worden de naemen van de [...] regenten der stad Leyden [...]. Voor den jaere 1794

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Specificatie van het

KLEIN-ZEG EL.

Huur Cedullen.

Boven 200 - - ! aV ft Boven 3000 - - Iagifc /;nnn , , 24 -Boven 4oootot 6000-16'p-l.

Boven^o^ J>™ tfooototxaoooxsfe

i Doch de ordinaire Ver^ndintT Ï>T Sluil If^ legelden en Binnelandfche "ostent tot £ en van den V r""

dl h actlle V00l-gaend3 Taer genomen

jan de Huur mogen afgetrokken , en het zL™,

DeUnïC^VerfChiCtendefomme ***** worden

De Huurders moeten hebben Copven van de Huur '

De Huurcedullen wegens Huizen moeten smaakt zvn ""«deryen binnen 6 Maanden w*-gui»

L Obligatien.

■binnelandfche WisfelbriVv™ — , »viSiLiüiie\en , en geaccepteerd» Aslignaticn op tijd gercgulcerc

Ot IOG gl. 3 ft. Zegc]> sS

oven 200 tot óbo gl. . I3 4 b Wen g00 tot aooo gl./^. .^^ ;&QQ^

Mtéüütkn de Vira^ ~~

5 fcs «J* en daer boven, op een Zegel vaa * ft»

>n 100 g], en daer boven. - - . J ?

n 2So gl. en daer boven « T Jf

I 5oo gl. en daer boven ~ - " ,

B 100e gl» ea daer boven. . I ~| ft