is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkboek, ten dienste van de christelyke gemeente, toegedaen der onveranderde Augsburgsche geloofsbelydenis te Rotterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120 De Gefchiedenis vtm het Lyden en den Dood wbde'r fn het kruis bleven» den fabbath over,

gekiuïs-

(want dezelve fabbathdag was groot; ten. baden Pilatus , dat derzelver beenen zouden gebroken, en zy afgenomen

het geen WOrden.

T"tede 50 Toen kwamen de kryjrsknegten , y*. kwaed- en braken den eerften de beenen en dcnxixdoen.rs anderen, die met hem gekruist was-33'33* wordt"! maer aIs ZY tot Jezi,s kwamen, en maer me^agen , dat hy reeds geftorven was aen jezus.zoo braken zy hem de beenen niet • Ty'dTgeo 60 Macr ecn der krygsknegten opende joh. jt-end zyne zyde met een fpecr , en terftond X1X- 34uordt. kwam daer bloed en water uit. wondér . 70En die het gezien heeft,'die heeft JA. wo.-dt be.net ■ getuigd , en zyn getuigenis i$xix.- M. vest.gd waerachtig , en dezelve weet, dat hy dooien de waerheid zegt, opdat gy ook gelooft, getuige, °0 Want zulks is gefchied, opdat de en door fchrift vervuld wierd: Gy zult hem geen J°b.xix. £.ngeng" been in ft"kken breken. En wederom36' »• f.x,H.xn.zegt een andere fchrift: zy zullen zien, z'«ch welken zy geftoken hebben.

XXII. PREDIKTEKST.

AülJ.tBl-)T?a des avonds, dcwyl het rustdag traver- was, welke is de voorfabbath,'YA^f'

zoek,Piirkwam Jozef, van Arimathia, dc ftad der u£{*M Kgehafk, 'J0de"' (ecn eerbaer K-aedsheer, die een*. 43. vap jczusgoed vroom man was, die niet bewilligd £*&VW t« mogen had in hunnen raed en handel, cn ook.-o

ainetnen. op het ryk Gods wachtte ^ fc^j-W

van Jezus , doch heimelyk , uit vrees *JX- 38, voor de joden,) die wa'egde het, die Kina; m tot Pilatus, en bad, dat hy het ligchaem van Jezus mogte afnemen némSena a ^ macr p'iiatl]s verwonderde zich

\. ^ W reeds dood was , en riep den,-t. ' w>«k, Hoofdman, en vroes; hem, of hy lano-W*.

Pft£rven ware. En als hy het van d'ea*^« 7* hoofdman vernomen had, oorloofde hy,8.

het,