is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ggtj E. P. B E C E E R

-,,ig ; lyders hebben het gelnk , daarvan , als dezelve waariyk plaats heelt, (ik fpreek van eene ontfteeking der binnendeeien,) gered te worden.

Zulk eene ontfteeking komt, gelyk wy zeiden, maar zeldzaam voor; en als dezelve waariyk plaats heeft, is het gevaar altoos zeer groot, en vordert eene ipoedige en krachtdaadige hulpe , anders is het dnde der ziekte gewoonlyk zeer elendig.

Ten 'bewyze dat eene ontfteeking der lever maar zeer zeldzaam voorkomt, dient hec volgende: de polsaderen welken in de lever gaan, zyn naar evenredigheid van de grootte van dat ingewand, zeer klein , zo dat het bloed, uit den ftam der poortadercakken, het welk door de lever vloeien moet, zeer langzaam wordt doorgedreeven, en derhalven niet gemaklyk tot ontfteeking, maar wel tot verftopping, aanleiding kan geeven; doch 't welk door bykomende oorzaaken, of door langduurendheid en verzuim, wel in eene ontfteeking, en verettering overgaan kan; dat langduurige en zwaare verftoppingen der lever wel plaats hebben, is door menigvuldige waarneemingen van veele beroemde Celeerden beweezen: hoffman houdt het onder anderen daarvoor, dat eene Phlegmona der lever nóóit of zeer zeldzaam voorkomt, en onder de W behoort; echter weeten wyinsgelyks door ondervinding dat in geopende lyken, kentekenen van eene waare ontfteeking der lever gevon-

%* A^